เมนู

การสนับสนุนกิจกรรม

กรมการท่องเที่ยว
ห้องกิจกรรมพิเศษ

สำรอง

ท่องเที่ยว ภาควิชากิจกรรมพิเศษ ~ ผลิต โดยนักศึกษาปริญญาโท ~
Insta เงาทำทุกคนทัวร์เกียวโต

"Insta ส่อง" รูปภาพซึ่งเป็น "ดีอย่างไร?มาก

  • รถไฟ
  • พร้อมอาหารกลางวัน

วันและเวลา

  • 8/1 (พุธ)

สถานที่ประชุม

ดูเข้าถึง torism มืออาชีพโรงเรียนโอซาก้าหมายเลข 3 อาคาร

เวลา

10:00-17:00

9:45 ชุด

คลิกที่นี่สำหรับคำขอการจอง