เมนู

การสนับสนุนกิจกรรม

บริการรถไฟ กรม
ห้องกิจกรรมพิเศษ

สำรอง

ฝ่ายบริการของกิจกรรมพิเศษฮัง shojaku รถทัวร์รถไฟ

คุณสามารถดูห้องเสมอไม่เห็นโอกาสที่หายาก
ผม 聞kechi ต่าง ๆ เรื่องราวจบการทำงานใน

  • รวมอาหารกลางวัน
  • รถไฟ

วันและเวลา

  • 7/25 (พุธ)

สถานที่ประชุม

ดูเข้าถึง torism มืออาชีพโรงเรียนโอซาก้าหมายเลข 3 อาคาร

เวลา

11:00-16:00

10:45 ชุด

คลิกที่นี่สำหรับคำขอการจอง