เมนู

จะจัดขึ้นในปี 2017-
เราได้เสร็จสิ้น
และมีส่วนร่วม
ขอบคุณมาก!

สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เปิดวิทยาเขต คนพิเศษจากห่างกิจกรรม โรงเรียนเข้าชม
สำหรับการสนับสนุน

  • เงินอุดหนุนการขนส่งสนับสนุน 01
  • สนับสนุนนักเรียน 02 อพาร์ทเมนท์ หอพักนักศึกษา
    พักฟรี