เมนู

โรงเรียนภาคฤดูร้อน

สำรอง

พร้อมอาหารกลางวัน

Trajal ต้องการทราบว่า คุณแนะนำ
สองวันผ่านการ Trajal พยายามที่จะสัมผัสกับชีวิตในมหาวิทยาลัย
อ่าวนัดหมายเป็นประโยชน์ยกเว้นเกินไป

จะจัดขึ้นในปี 2018
เราได้เสร็จสิ้น
และมีส่วนร่วม
ขอบคุณมาก!