เมนู

สัมมนาทุนการศึกษา

สำรอง

ระบบทุนการศึกษานักเรียนลดค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับผลที่ได้เกิน 1 ล้านเยน
คุณสามารถท้าทายทุกคนสำหรับระบบนี้
สำหรับข้อเสนอเช่นการสัมภาษณ์และพยายามได้มา คุณสามารถจำลองได้สัมภาษณ์

จะจัดขึ้นในปี 2018
เราได้เสร็จสิ้น
และมีส่วนร่วม
ขอบคุณมาก!